logo

trung tâm trợ giúp

Google Authenticator

Trình xác thực của Google có thể cung cấp một lớp bảo vệ bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn. Nó là phần mềm một mã thông báo triển khai chương trình xác minh 2 bước. Để sử dụng Google Authenticator, bạn phải có điện thoại di động vì nó sẽ được cài đặt dưới dạng ứng dụng di động. Bạn cũng có thể sử dụng trình xác thực của Google khi ngoại tuyến.

Trình xác thực của Google sử dụng một thuật toán để tính toán mật khẩu một lần dựa trên thời gian. Nói một cách đơn giản, khi ứng dụng được khởi động, trình xác thực của Google sẽ hiển thị một dãy gồm 6 chữ số được tạo ngẫu nhiên, tức là mật khẩu dùng một lần. Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước trong tài khoản của mình, thì ngoài việc nhập mật khẩu thông thường, bạn cũng cần nhập thêm mật khẩu một lần được tạo ngẫu nhiên. Xác minh 2 bước cung cấp khả năng bảo vệ bảo mật bổ sung vì nó đảm bảo rằng những người khác không thể đăng nhập vào tài khoản chỉ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Chúng tôi đánh giá cao tính bảo mật của người chơi, vì vậy chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng trình xác thực của Google. Bước bổ sung nhỏ này có thể bảo vệ bạn khỏi những rủi ro về tài khoản.

Nếu bạn đã bật trình xác thực của Google, bạn sẽ được nhắc hoàn thành xác minh 2 bước mỗi khi đăng nhập hoặc rút tiền. Hơn nữa, xin vui lòng in mã QR hoặc viết ra mã thủ công có thể khôi phục tài khoản của bạn. Trong trường hợp điện thoại di động bị hỏng hoặc mất mát, điều này sẽ giúp bạn rất nhiều.

Để biết thêm về trình xác thực của Google. Google Authenticator